Jag heter Lotta Löfgren-Mårtenson och arbetar som professor i hälsa och samhälle med inriktning sexologi och sexualitetsstudier vid Fakulteten för hälsa och samhälle samt vid Centrum för professionsstudier på Malmö högskola.

Förutom undervisning och forskning på högskolan arbetar jag sedan 1993 i egen regi med BRUS-Byrån för Rådgivning och Utbildning i Sexologi. Där är min huvudsakliga sysselsättning numera föreläsningar kring sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar samt handledning till personal inom omsorgs-, habiliterings- och särskoleverksamheter.

Dessutom skriver jag populärvetenskapliga artiklar och lättlästa ungdomsromaner, vilket är ett sätt att nå de målgrupper som min forskning berör.

Socionomprog_Omslag_Thumb

Senast från sexologibloggen.se

Skärpning, eller?

När allt mindre tid tycks finnas för reflektion, blogga, skriva skönlitterärt eller läsa sånt jag inte bara måste läsa så växer en frustration inom mig. Som vanligt är det förstås en kombination [...]

Vad hände 2.0?

Så närmar sig 2014 sitt slut. Det har varit ett omtumlande, krävande och också roligt år. Den nya centrumbildningen i sexologi, CSS, startade i januari och som dess första föreståndare så har det [...]

Vad hände?

Då var vardagen och jobbet igång igen – sedan mer än en månad! Vad hände? Hur kunde det gå från noll till hundra på en gång? Under dessa veckor har det varit konferenser, seminarier, [...]