Brusbyrån samt en blogg av akademisk natur med reflektioner om utbildning, profession och forskning i sexologi

Lite om Lotta

Jag heter Lotta Löfgren-Mårtenson och arbetar som professor i hälsa och samhälle med inriktning sexologi och sexualitetsstudier vid Fakulteten för hälsa och samhälle samt vid Centrum för professionsstudier på Malmö högskola.

Förutom undervisning och forskning på högskolan arbetar jag sedan 1993 i egen regi med BRUS-Byrån för Rådgivning och Utbildning i Sexologi. Där är min huvudsakliga sysselsättning numera föreläsningar kring sexualitet och intellektuella funktionsnedsättningar samt handledning till personal inom omsorgs-, habiliterings- och särskoleverksamheter.

Dessutom skriver jag populärvetenskapliga artiklar och lättlästa ungdomsromaner, vilket är ett sätt att nå de målgrupper som min forskning berör.