Professor

Jag har en doktorsexamen i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, och en vidareutbildning i sexologi vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Jag är också auktoriserad klinisk sexolog via NACS (Nordic Association for Clinical Sexology). Numera arbetar jag som professor i hälsa och samhälle med inriktning sexologi vid Fakulteten för hälsa och samhälle och vid Centrum för professionsstudier, Malmö högskola. Arbetsuppgifterna varierar med forskning, undervisning och förmedling av forskningsresultat till det omgivande samhället. Från år 2010 och fram till och med sommaren 2013 arbetar jag främst med forskning.

Under åren 2007–2010 var jag programkoordinator för masterprogrammet i sexologi, som är det första i sitt slag i Norden. Utifrån högskolans intentioner om samhällelig förankring profileras programmet genom att särskild uppmärksamhet ägnas åt betydelsen av olika kulturella perspektiv på sexualiteten. Programmet fokuserar på hur forskning, utbildning och praktik inom det sexologiska fältet påverkas av att vi lever i ett samhälle präglat av etnisk mångfald och kulturell variation.

Sedan 1987 är jag medlem i SFS (Svensk Förening för Sexologi), och sitter nu åter med i styrelsen. Dessutom är jag invald medlem i IASR (International Academy of Sex Research) sedan juli 2004. Under åren 2009-2013 sitter jag i världsstyrelsen för sexuell hälsa WAS (World Association for Sexual Health) Advisory Committe med särskilt ansvar för vetenskapliga frågor rörande ”sex education”. Jag är även sakkunnig i en grupp som arbetar fram riktlinjer rörande sexuell hälsa för världshälsoorganisationen WHO.

Nu ser jag fram emot att Malmö blir värd för den nordiska sexologikonferensen, NACS 2014, och förhoppningsvis även för internationella IASR 2016!

WAS Advisory Board

Böcker

Under åren har jag publicerat vetenskapliga och populärvetenskapliga böcker och artiklar rörande främst unga med intellektuella funktionsnedsättningar och sexualitet, sex och kärlek på Internet samt unga och pornografi. Läs mer under rubriken Böcker.

Jag skriver även skönlitteratur för unga som av olika skäl föredrar en lättläst text. Drömmen om Danskungen har även inspirerat till en musikal. En annan bokserie handlar om Emma, och glädjande nog är det många tonåringar som undrar när nästa bok kommer…

RFSU-priset

För mitt sexologiska arbete med unga med intellektuella funktionsnedsättningar hade jag glädjen att få 2003 års RFSU-pris. Det ser jag både som en stor ära för min egen del, men framförallt synliggör priset människor som själva har svårt att göra sina röster hörda och som självklart har rätt till ett liv med kärlek och sexualitet utifrån sina unika förutsättningar.

Övriga uppdrag i urval

Koordinator för World Sexual Health Day 2010, 2011, 2012 och 2013. Arrangör: WAS. Temat för årets program är sexuella rättigheter och går förhoppningsvis av stapeln på många orter i lander, bland annat på Malmö Stadsbibliotek. Program kommer snart!

Medarbetare i den vetenskapliga kommittén inför WAS i Porto Alegre 2013.

Moderator vid särskolans rikskonferens 7-8 maj 2008 i Varberg. Konferensens tema var livskvalitet – Det ska va gôtt å leva. Skolminister Jan Björklund inledde konferensen och Sören Olsson, pappa och författare, avslutade. Konferensen lockade runt 800 deltagare från hela Sverige, och ytterligare 250 personal från Varbergs kommun. Se info med återblickar www.sarkonf.se.

Medarbetare i tidskriften Intra, om flerhandikapp och inlärningssvårigheter, kultur och samhälle.

Suppleant i Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus, vars syfte är att verka för ökad information om resultatet av forskning, metodutveckling och samhällets insatser beträffande personer med intellektuella funktionsnedsättningar och andra med närliggande problematik.

Årets vårtalare i Varberg 2007. Temat var ordet ”kanske”, som består av de två orden kan ske, för att påminna oss om att ta vara på de möjligheter vi alla har inom oss istället för att tveka.Koordinator för World Sexual Health Day i Malmö, 4 sept 2010Moderator vid särskolans rikskonferens (maj 2008), där Sören Olsson avslutningstalade


Mottar 2003 års RFSU-pris

Har kontinuerligt deltagit i sexologikongresser:

NACS (Nordic Association for Clinical Sexology)

 • 1991 Hindås
 • 1993 Örenäs slott
 • 1997 Saltsjöbaden
 • 1998 Rungsted Gaard
 • 1999 Grimstad
 • 2000 Kallviken
 • 2001 Visby
 • 2003 Pärnu
 • 2006 Göteborg
 • 2007 Köpenhamn
 • 2008 Reykjavik

EFS (European Federation for Sexology)

 • 2010, Porto.

WAS (World Association for Sexual Health)

 • 2001 Paris 2001
 • 2007 Sydney
 • 2009 Göteborg
 • 2011 Glasgow

IASR (International Academy of Sex Research)

 

 • 1999 New York
 • 2004 Helsingfors
 • 2006 Amsterdam
 • 2008 Leuven
 • 2011 Los Angeles
Kontakta mig

Skicka gärna ett meddelande till mig!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search