Jag heter Lotta Löfgren-Mårtenson och arbetar som professor i hälsa och samhälle med inriktning sexologi och sexualitetsstudier vid Institutionen för socialt arbete,  Malmö universitet. För närvarande har jag även ett uppdrag som forskare vid Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet.

Sedan 1993 är jag dessutom verksam vid BRUS-Byrån för Rådgivning och Utbildning i Sexologi. Där är min huvudsakliga sysselsättning  numera populärvetenskapliga föreläsningar kring sexualitet och unga med intellektuell funktionsnedsättning till personal inom omsorgs-, habiliterings- och särskoleverksamheter.

Dessutom skriver jag lättlästa ungdomsromaner, vilket är ett sätt att nå de målgrupper som min forskning berör.

Kontakta mig

Skicka gärna ett meddelande till mig!

Start typing and press Enter to search