0

Extra! Extra! Fristående kurser för alla (nåja…)

Nu är det bestämt att följande kurser, som ingår i masterprogrammet i sexologi, även kommer att erbjudas som fristående kurser. Behöriga är de som har en magisterexamen eller motsvarande. Titta [...]

0

Kyla och värmande bidrag

Så var det sista arbetsdagen inför julledigheten. Mycket ska avslutas, färdigställas, registreras och dokumenteras. Dessutom ska en hel del planering vara klar inför nästa år. Det nya decenniet [...]

0

Ringar på vattnet i de tusen sjöarnas land

Förbundet för De Utvecklingsstördas Väl berättar att mina föreläsningar förra veckan i Helsingfors och Vasa fått återverkningar i pressen. I söndags hade Hufvudstadsbladet en mindre artikel, som [...]

0

Inte bara Nobeldagen

Idag är det även Human Rights Day. Det föranleder Rosemary Coates, president i World Association for Sexual Health (WAS), att be oss styrelsemedlemmar sprida följande pressmeddelande över hela [...]

0

Samtalet som “förlossningskonst”

Det reflekterande samtalet har uppmärksammats och värdesatts som en viktig kunskapskälla ända sedan Sokrates levde. I boken “Vad är ett universitet? Universiteten i historisk [...]

0

Förbundet för De Utvecklingsstördas Väl

Är i Finland och föreläser för personal, anhöriga och personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Mötte idag intresserade åhörare i Helsingfors och en fantastisk arrangör för FDUV – [...]

0

Internationella aidsdagen

Känns det långt bort och främmande att tänka på risken för att smittas av hiv? Ja, för de flesta – åtminstone här i Sverige – känns det nog så. Enligt Smittskyddsinstitutets statistik [...]