0

Jag, en hubb!

Samhället, och därmed yrkeslivet, förändras – måhända i en allt snabbare takt. Projektanställningar, möjligheter att jobba hemma, nya chefsroller, behov av specialistkompetens m.m. skapar [...]

2

Ännu mer nytt

Nu har jag bytt webbplats för min blogg, så att all info går att hitta på samma sida som min hemsida. Hoppas det underlättar för intresserade läsare! Äntligen är filmen från min föreläsning om [...]

0

Tryckt och otryckt!

Igår kom artikeln “Marginaliserad sexualitet – tvångsomhändertagna ungdomas attityder, erfarenheter och handlingar” ut i Socionomen Nr 1/2012, Forskningssupplement Nr 31. Det är [...]