0

Who’s WHO?

Som några uppmärksammat så har jag fått ett uppdrag som sakkunnig i WHO under en tvåårsperiod för att granska dokument och skapa riktlinjer för dem som arbetar inom hälso- och sjukvård rörande [...]